Forretningsbetingelser


BeKom
v. Betina Ebbesen Schmidt
Akacievej 14
6600 Vejen
22455305
kontakt@bekom.dk
www.bekom.dk


Forventningsafstemning er vigtigt, læs derfor gerne hele teksten, så du kender mine forretningsbetingelser.

Alle aftaler er bindende. Købte klippekort udløber et år efter faktureringsdatoen, ligesom rådgivning og længerevarende arbejdsopgaver såsom hjemmesider også skal være afsluttet senest et år efter købet.

Jeg handler som udgangspunkt kun med erhverv, og derfor er alle priser ekskl. moms. Skulle du som privatperson have brug for hjælp, er du dog velkommen til at rette henvendelse til mig.

Som udgangspunkt holder jeg ferie i skolernes ferier, men du kan altid få oplyst mine ferieplaner, så du ved, hvornår jeg står til rådighed.

Betaling
Ved klippekort får du en faktura tilsendt, når vi indgår en aftale og inden arbejdet påbegyndes. Vælges der ikke klippekort, sender jeg en faktura, når opgaven er udført. Ved større opgaver vil der være delfakturering. 

Betalingsfristen er 8 dage.

Timebetalte opgaver via klippekort
Opgaver eller rådgivning, hvor jeg kan hjælpe dig på max. 1 time, løser jeg indenfor 48 hverdagstimer. Dog under forudsætning af at jeg kan kontakte dig, når det er nødvendigt. 48 timers reglen ophæves, skulle jeg blive syg eller holde ferie. Her vender jeg tilbage 1. arbejdsdag efter ferien eller sygeperioden.

Tidsforbrug

Jeg noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter eller halve time alt efter aftale.
I arbejdstiden indgår følgende: rådgivning før og under opgaven, research, planlægning og forberedelse, møder og telefonsamtaler, transport, interviews, udfærdigelse af tekster, gennemgang af eventuelle ændringer med kilder, mailkorrespondance, dialog med eventuelle interessenter og samarbejdspartnere, grafiske opgaver, administration m.m.

Hvis ikke andet aftales, har jeg direkte kontakt med dine samarbejdspartnere, når jeg mener, det er nødvendigt. Derudover bruger jeg den fornødne tid på at forberede mig mellem vores møder og telefonsamtaler. For at du kan få et overblik over tidsforbruget, sender jeg dig ved månedens udgang en opgørelse over det samlede forbrug. Vil du gerne have et overblik inden da, kan du altid kontakte mig. Det er dit eget ansvar at holde dig ajour med tidsforbruget og resterende antal klip.
Der afregnes pr. 30 minutter, medmindre du har 25 klip, hvor der afregnes pr. 15 minutter

Udenfor normal kontortid
Mine arbejdstider er hverdage fra 8.00 til 16.00.
Hvis arbejdet kræver, at jeg arbejder mellem klokken 16.00 og 8.00 på hverdage, bliver der lagt et tillæg på 50% oveni. I weekender og på helligdage er der det tillæg på 100%. Weekenden begynder fredag klokken 15.00.
Det vil sige, at der på klippekortet bliver trukket to klip per time i weekender, og 1½ klip mellem kl. 16.00 og 8.00. Hvis jeg på eget initiativ arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min kalender, betaler du naturligvis ikke tillæg.

Akuttillæg

Skulle uheldet være ude og har du brug for, at jeg går i gang med din opgave i løbet af 48 hverdagstimer, sker det mod et tillæg på 50 procent for hele opgaven, med mindre andet er aftalt på forhånd. Dette gælder også, hvis du undervejs i arbejdsprocessen finder ud af, at min opgave skal være færdig til en bestemt dato, uden vi har aftalt denne dato, inden jeg påbegyndte opgaven. Det vil sige, at jeg trækker to klip per brugt time på dit klippekort. Dog kan jeg ofte rådgive dig per telefon samme dag til normaltakst, dog max. 1 time. Skulle jeg være helt booket den dag, ringer jeg tilbage dagen efter.

Aflysninger
Skulle du være nødt til at aflyse et møde, skal det gøres senest dagen før pr. telefon. Sker det senere bliver der trukket 1 klip eller faktureret 1 stk. normal timepris ex. moms. Dette gør jeg, for at jeg har mulighed for at planlægge min tid mest hensigtsmæssigt.

For alle klippekort gælder
Et bestilt klippekort betales, før jeg påbegynder en opgave. Klippekortet udstedes til den enkelte virksomhed, og det kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.
Rådgivning og møder foregår per telefon, skype eller ved fysisk møde. Har du et 5- eller 10-timers klippekort, skal du booke mindst 30 min. pr. gang. Har du ikke brug for 30 min. rådgivning, kan du kontakte mig ad hoc per mail eller telefon, og vi kan lave en aftale om, at du kun bliver faktureret for 15 min.

Ansvar

Jeg og samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed. Jeg gør alt for at løse opgaven korrekt. Imidlertid er det dog dit ansvar at sikre, at teksterne overholder loven og evt. særlovgivning i din branche, samt at teksterne er korrekte. Herunder at alt er stavet rigtigt. Har du brug for yderligere hjælp til korrektur, som går udover normalen, kan det tilkøbes.

Jeg kan ikke garantere nogen resultater, eksempelvis ønskede medieomtale, salg eller placeringer på Google.

Ophavsret
Når jeg eksempelvis skriver en tekst for dig, er teksten din, og du må bruge den til det, du ønsker.

Øvrigt
Pris for kørsel: Indenfor 50 km radius fra Vejen er kørsel gratis. Udover 50 km. fra Vejen er taksten 3,54 kroner per km. Dette beløb kommer oveni timetaksten og afregnes separat.

Alle aftaler er bindende, så der er ingen fortrydelsesret på mine ydelser. Er du usikker på, hvad jeg kan tilbyde dig, eller hvad der kunne være det rigtige valg for dig, så holder jeg gerne et uforpligtende møde med dig enten pr. telefon eller hos dig.

Aftaler vi ikke andet ved aftalens indgåelse, må jeg bruge din virksomhed som reference på eksempelvis min hjemmeside. Jeg vil dog informere dig om dette, hvis det sker.

Alle tekster afleveres på dansk.